Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Program przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych.

Jaka instalacja może wziąć udział w programie? Instalacje fotowoltaiczne - do 5100,00 zł netto za 1kWp.
Instalacje solarne - do 15 300,00 zł netto.
Pompy ciepła powietrzna do c.o. oraz c.w.u. - do 41 700,00 zł netto.
Pompy ciepła powietrzne do c.w.u. - do 8 400,00 zł netto.
Pompy ciepła gruntowe do c.o. oraz c.w.u. - do 74 100 zł netto.
Kotły na biomasę - do 14 800,00 zł netto.

CO WARTO WIEDZIEC?

1. Stawka podatku VAT jest uzależniona od miejsca montażu - 8% w przypadku budynku mieszkalnego do 300m2, 23% w pozostałych przypadkach.
2. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany i będzie w całości ponoszony przez Grantobiorcę.
3. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.
4. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację przedsięwzięć nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.
5. Do kosztów niekwalifikowanych należą prace związane z adaptacją pomieszczenia, przeróbki wewnętrznych instalacji, instalacje nawiewne oraz wywiewne a także pozostałe roboty towarzyszące ujęte w regulaminie programu.
6. Instalacja powietrznej pompy do c.o. wraz z c.w.u. może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.
7. Zakwalifikowanie budynku zgłoszonego do montażu kotła na biomasę lub pompy do c.o. wraz z c.w.u. możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej budynku.
8. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę (np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła).

Ponad 800+ klientów

Poniżej przykładowe komentarze.

Instalacja systemu fotowoltaicznego przebiegła bardzo sprawnie i szybko, nie spowodowała żadnych problemów dla użytkowników domu. Dokładna analiza, projekt i wykonanie. System działa od roku czasu. Firmę EKOI tworzą ludzie pełni pasji. Mogę potwierdzić sumienność pracujących tam osób.
Polecam firmę. Pan Mateusz doradził przez telefon. Po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu miałem już instalacje na dachu, a teraz czekam już na podpięcie do Tauronu
Profesjonaliści w każdym calu. Doradzili i wykonali montaż paneli fotowoltaicznych. Faktycznie panele są wysokiej wydajności. Dziękuje za zaangażowanie w swoją pracę.