Program: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”

Miasto: Bielsko-Biała, Koszt: ok. 15,1 mln zł, ok. 14,4 mln zł przyznane ze środków UE
W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE, w tym:
610 szt. instalacji fotowoltaicznych
150 szt. instalacji kolektorów słonecznych
240 szt. pomp ciepła

Program przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:
14 250 zł dla instalacji fotowoltaicznych,
9 500 zł dla kolektorów słonecznych,
7 125 zł dla pomp ciepła na potrzeby c.w.u,
28 500 zł dla pomp ciepła na potrzeby c.o. lub c.o.+c.w.u.

Koszty przekraczające podane wyżej limity będą pokrywane ze środków własnych mieszkańca.

CO WARTO WIEDZIEĆ?
1. Podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym.
2. Możliwy jest wybór więcej niż jednej instalacji OZE na jedno gospodarstwo domowe.
3. Wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej.
4. Granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez mieszkańca kosztów.
5. W przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony do poziomu co najmniej 60 W/m2, albo oddany do użytku po 1990 roku, a istniejące źródło węglowe – usunięte. 6.Komunikaty dotyczące projektu można śledzić na stronie www.miastodobrejenergii.pl

Nabór wniosków planowo wystartuje w drugiej połowie 2020 roku.

PROGRAM MA OGARNICZNONĄ ILOŚĆ MIEJSC!
Zadzwoń do biura obsługi EKOI, żeby zostać niezwłocznie poinformowanym o starcie programu w Twoim mieście.

AKTUALIZACJA 8.10.2020

Zakończył się 30 dniowy nabór wniosków do Programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej". W najbliższych dniach złożone w BOK w terminie naboru, tj. od 7 września do 7 października 2020 r. wnioski będą oceniane formalnie i merytorycznie zgodnie z punktacją oraz zasadami określonymi w Regulaminie naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej".

AKTUALIZACJA 14.10.2020

Aktualnie trwa weryfikacja wszystkich złożonych w okresie naboru wniosków udziału w projekcie "OZE dla mieszkańców Bielska-Białej".
Przyjęte w BOK Deklaracje udziału będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Więcej informacji w zakładce „O projekcie” na stronie https://www.oze.bielsko-biala.pl
Deklaracje ocenione pozytywnie, w kolejności wg przyznanej zgodnie z Regulaminem punktacji dla deklarowanego rodzaju Inwestycji (składającej się z jednej lub więcej instalacji) zostaną wpisane na Listę podstawową (do wyczerpania limitu instalacji danego rodzaju objętego/objętych zadeklarowaną Inwestycją) lub Listę rezerwową. Listy Grantobiorców zawierające przyznane indywidualne ID przy składaniu Deklaracji zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, nie później niż do 2 listopada 2020 r.

AKTUALIZACJA 04.12.2020

Przed podpisaniem Umowy o powierzenie grantu (czyli umowy dotacyjnej) wnioski z Listy podstawowej są weryfikowane pod względem:
1.Niezalegania z należnościami wobec Miasta (bada Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej)
2.Braku podstaw do wykluczenia z art. 207 ustawy o finansach publicznych (bada Ministerstwo Finansów)
3.Spełnienia warunku obciążenia stratami ciepła powierzchni ogrzewanej - nie więcej niż 60 W/m2 – dotyczy tylko Inwestycji obejmujących pompę ciepła do CO/COCWU dla budynków oddanych do użytku przed 1990 rokiem.
Po zakończeniu weryfikacji zostanie opublikowany harmonogram podpisywania umów.
Do tego czasu terminy podpisywania pierwszych umów z Grantobiorcami już pozytywnie zweryfikowanymi będą ustalane indywidualnie telefonicznie na podany w Deklaracji udziału nr telefonu.

Przypominamy również, że do czasu podpisania umowy nie należy prowadzić żadnych działań związanych z realizacją Inwestycji, w tym realizacji procedury badania rynku. Po podpisaniu umowy każdy Grantobiorca otrzyma zestaw wzorów dokumentów do przeprowadzenia niezbędnych procedur. Aby uniknąć pomyłki i przedwczesnych działań nie publikujemy jeszcze tych wzorów na stronie www Projektu.

Więcej informacji na stronie: OZE Bielsko-Biała

Ponad 800+ klientów

Poniżej przykładowe komentarze.

Instalacja systemu fotowoltaicznego przebiegła bardzo sprawnie i szybko, nie spowodowała żadnych problemów dla użytkowników domu. Dokładna analiza, projekt i wykonanie. System działa od roku czasu. Firmę EKOI tworzą ludzie pełni pasji. Mogę potwierdzić sumienność pracujących tam osób.
Polecam firmę. Pan Mateusz doradził przez telefon. Po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu miałem już instalacje na dachu, a teraz czekam już na podpięcie do Tauronu
Profesjonaliści w każdym calu. Doradzili i wykonali montaż paneli fotowoltaicznych. Faktycznie panele są wysokiej wydajności. Dziękuje za zaangażowanie w swoją pracę.