Program: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”

Jakie instalacje biorą udział w programie? 2 kWp, 3 kWp, 5 kWp, 10 kWp

Dofinansowanie (grant) dla w.w. instalacji wyniesie 80% wydatków, lecz nie więcej niż:
- 10 000 zł dla instalacji o mocy 2 kWp
- 14 000 zł dla instalacji o mocy 3 kWp
- 18 000 zł dla instalacji o mocy 5 kWp
- 18 000 zł dla instalacji o mocy 10 kWp

CO WARTO WIEDZIEĆ?
1. Dofinansowanie NIE ŁĄCZY SIĘ z jakimkolwiek innym publicznym źródłem dofinansowania (np. programem „Mój Prąd”.
2. Wykonawca instalacji musi posiadać ważny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający kwalifikacje do instalowania instalacji OZE.
3. Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się nieruchomości lokalowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna.
4. Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru wykonawcy.
5. W celu uzyskaniu dotacji Grantobiorca winien przedstawić miastu komplet dokumentów określony w regulaminie programu.
Więcej informacji na stronie www.laziska.pl/fotowoltaika/

PROGRAM MA OGARNICZNONĄ ILOŚĆ MIEJSC!
Zadzwoń do biura obsługi EKOI, żeby zostać niezwłocznie poinformowanym o starcie programu w Twoim mieście.

AKTUALIZACJA

Informacja dla beneficjentów projektu z dnia 6 października 2020
W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o przesunięciu terminu przelewu kolejnej transzy środków związanych z realizacją projektu informujemy, że przelewy dla naszych Beneficjentów, którzy złożyli już wniosek o płatność i oczekują na refundację kosztów będą dokonane niezwłocznie po zarejestrowaniu środków na koncie projektu.

Inspektor nadzoru z ramienia Grantodawcy Pan Krzysztof Kania, nr. tel. kontaktowego: 605 573 518.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
Od poniedziałku 16 marca 2020 roku składnie niezbędnych dokumentów do realizacji projektu wyłącznie drogą mailową: fotowoltaika@laziska.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJA ZADANIA W I TERMINIE:
1. W dniu 11 marca 2020r. została zamknięta lista grantobiorców projektu realizujących zadanie w I terminie, w związku z koniecznością przesłania listy do Ministerstwa Finansów celem weryfikacji, dlatego osoby potwierdzające wolę uczestnictwa w projekcie, po 11 marca 2020 NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI realizacji projektu w I terminie.
2. Podpisywanie umów z grantobiorcami nastąpi po pozytywnej weryfikacji listy grantobiorców.

W związku z zaistniałą sytuacją sytuacją terminy realizacji projektu mogą ulec zmianie. Ważna informacja dla grantobiorców z dnia 12 marca 2020 roku W związku z koniecznością przesłania do Ministerstwa Finansów listy grantobiorców projektu realizujących zadanie w pierwszym terminie, zamkniętej w dniu 11 marca 2020, w celu uzyskania informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed podpisaniem umowy z grantobiorcą, informujemy, że procedura podpisania Umów z grantobiorcami może zostać opóźniona do momentu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów. Prosimy na bieżąco śledzić nasze informacje dotyczące projektu.

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od mieszkańców miasta, uczestników projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”, dotyczących firm oferujących możliwość skorzystania z usługi zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i powołujących się na współpracę z Miastem informujemy, że Miasto Łaziska Górne nie uczestniczy w wyborze firm oferujących tego typu usługi i wybór ten jest indywidualną sprawą każdego mieszkańca. Powoływanie się na Urząd Miejski w Łaziskach Górnych w tym zakresie jest nieuprawnione.

Ponad 800+ klientów

Poniżej przykładowe komentarze.

Instalacja systemu fotowoltaicznego przebiegła bardzo sprawnie i szybko, nie spowodowała żadnych problemów dla użytkowników domu. Dokładna analiza, projekt i wykonanie. System działa od roku czasu. Firmę EKOI tworzą ludzie pełni pasji. Mogę potwierdzić sumienność pracujących tam osób.
Polecam firmę. Pan Mateusz doradził przez telefon. Po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu miałem już instalacje na dachu, a teraz czekam już na podpięcie do Tauronu
Profesjonaliści w każdym calu. Doradzili i wykonali montaż paneli fotowoltaicznych. Faktycznie panele są wysokiej wydajności. Dziękuje za zaangażowanie w swoją pracę.