WYSOKOŚĆ DOTACJI

1. Ile wyniesie dotacja do fotowoltaiki w 2021 roku?
Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 wyniesie maksymalnie 3000 zł. Jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Będzie więc niższa niż w latach 2019 i 2020, gdy beneficjenci mogli liczyć nawet na 5000 zł dofinansowania.

2. Jaki jest budżet programu Mój Prąd 3.0 na 2021 rok?br> Rząd i Unia Europejska, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczą na program 534 mln zł. Pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin. Czy dotacja z programu Mój prąd jest opodatkowana? Nie. Dotacja z programu Mój Prąd nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Cała kwota trafi więc na rachunek bankowy beneficjenta.

3. Czy dopłaty można łączyć z innym wsparciem i ulgą podatkową?
Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł (nadpłatę podatku urząd skarbowy zwróci po rozliczeniu roku). Nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze” lub jakimikolwiek innymi programami dopłat lub subsydiowanych kredytów.

TERMINY

1. Od kiedy można składać wnioski w Moim Prądzie 3.0?
Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpocznie się 1 lipca 2021 roku i obejmie koszty poniesione po 1 lutego 2020 roku. Jaki będzie okres wsparcia w Moim Prądzie 3.0? Wniosek o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru do programu Mój Prąd będzie można złożyć dla instalacji zakupionych (decyduje data opłacenia pierwszej faktury) od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Wsparcie obejmie zatem także instalacje, które zostały już zainstalowane.

2. Co z osobami, które złożyły wniosek po 6 grudnia 2020 roku?br> Osoby, które wysłały wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru (Mój Prąd 2.0) po dacie jego zakończenia (tj. po 6 grudnia 2020 roku) muszą ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 3.0 (poprzedni wniosek został odrzucony).

3. Kiedy będą wypłacane pieniądze?
Dotacje z programu Mój Prąd są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Jednak w drugiej edycji programu, ze względu na ogromną liczbę wniosków i konieczność ich poprawiania przez beneficjentów, rozpatrywanie ostatnich z nich zajęło ponad pół roku.

4. Do kiedy potrawa trzeci nabór?
Wnioski w ramach programu Mój Prąd 3.0 można składać do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu.

NA JAKIE INSTALACJE?

1. Do czego można uzyskać dotację w programie Mój Prąd?
Program Mój Prąd 3.0 wesprze jedynie instalacje fotowoltaiczne. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu dotacje w 2021 roku nie będą wspierać zakupu magazynów energii czy ładowarek samochodów elektrycznych. Dotacje do tych rozwiązań mają się pojawić w 2022 roku w ramach programu Mój Prąd 4.0.

2. Do jakiej wielkości instalacji fotowoltaicznej uzyskamy dopłatę?
Wsparcie będzie można uzyskać na instalacje PV o mocy od 2 kW do 10 kW montowane na istniejących budynkach mieszkalnych.

3. Jakiej wielkości instalacje fotowoltaiczne są zwykle stawiane z dotacjami i ile kosztują?
Jak wynika z danych NFOŚiGW przeanalizowanych przez WysokieNapiecie.pl średnia moc instalacji fotowoltaicznej współfinansowanej z Mojego Prądu wynosi 5,6 kW, produkuje nieco ponad 5 MWh energii elektrycznej rocznie i kosztuje 25,6 tys. zł brutto (4,6 tys. zł/kW). Dotychczasowy poziom dofinansowania (5000 zł) pokrywał zatem ok. 20% kosztów całej instalacji. Średni poziom dofinansowania w ramach Mojego Prądu 3.0 wyniesie więc ok. 12%.

4. Czy dopłata z programu Mój Prąd przysługują na rozbudowywaną instalację PV?
Nie. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie będzie dofinansowywana.

5. Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze?
Dotacjami objęte są instalacje fotowoltaiczne wraz z montażem (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna).

6. Jakie urządzenia można zamontować?
Urządzenia wchodzące w skład dofinansowywanej instalacji muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

7. Czy można dostać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?
Jak informuje NFOŚiGW: "nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa." Jaka może być moc instalacji względem zapotrzebowania domu? Zgodnie z informacją NFOŚiGW: „moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym”.

KTO I JAK SKŁADA WNIOSEK?

1. Kto może otrzymać dofinansowanie do paneli PV??
O dopłatę z programu Mój Prąd 3.0 mogą występować jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby (podobnie jak w poprzednich edycjach programu). Wnioskodawcą powinna być osoba, która ma podpisaną umowę na zakup i dystrybucję energii. Jeżeli faktura na zakup instalacji PV będzie wystawiona np. na męża lub dziecko odbiorcy energii i beneficjenta programu, składając wniosek powinien on wyjaśnić to np. dopiskiem na fakturze. W razie wątpliwości NFOŚiGW może poprosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienie sytuacji. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW? Wniosek w formie elektronicznej może złożyć beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z generatora wniosków NFOŚiGW. Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu

2. Jak można złożyć wniosek on-line o dotację do fotowoltaiki?
Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl Od 2021 roku nie jest możliwe składanie wniosków w formie papierowej, nawet za pośrednictwem instalatorów, którzy mieli wcześniej zwarte umowy o partnerstwo z NFOŚiGW.

3. Czy w przypadku posiadania dwóch domów można otrzymać dwa dofinansowania?
Tak. Właściciel może złożyć więcej wniosków. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

4. Ile osób będzie mogło skorzystać z dopłat?
Budżet Mojego Prądu 3.0 jest o ponad połowę mniejszy od ostatecznego budżet dwóch pierwszych naborów (łącznie było to 1,1 mld zł). Ze względu na niższe maksymalne wsparcie przyznawane w 2021 roku, dofinansowanie będzie mogło uzyskać jednak niewiele mniej rodzin – 178 tysięcy (w stosunku do ok. 220 tys. beneficjentów poprzednich naborów). Rząd szacuje, że w ten sposób zostaną zbudowane instalacje prosumencie o mocach średnio 5,6 kW i łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 995 MW

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

1. Jak długo instalacja ma działać?
W programie Mój Prąd 3.0 okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie beneficjenci nie pozbyć się instalacji. Sprzedając dom muszą pamiętać o cesji obowiązków na kupującego i poinformowaniu o niej NFOŚiGW.

2. Informacja o dofinansowaniu na płocie?
Zgodnie z zasadami programu: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – ( w miejscu lokalizacji inwestycji - np. na budynku/ogrodzeniu) - informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”

3. O instalacji trzeba opowiadać?
Zgodnie z informacją NFOŚiGW: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zobowiązany jest prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu”.

4. Kiedy trzeba będzie zwracać dopłatę?
Trzeba pamiętać, że składając wniosek w programie Mój Prąd potencjalny beneficjent zobowiązuje się do utrzymania dotowanej instalacji słonecznej przez przynajmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Ponad 800+ klientów

Poniżej przykładowe komentarze.

Instalacja systemu fotowoltaicznego przebiegła bardzo sprawnie i szybko, nie spowodowała żadnych problemów dla użytkowników domu. Dokładna analiza, projekt i wykonanie. System działa od roku czasu. Firmę EKOI tworzą ludzie pełni pasji. Mogę potwierdzić sumienność pracujących tam osób.
Polecam firmę. Pan Mateusz doradził przez telefon. Po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu miałem już instalacje na dachu, a teraz czekam już na podpięcie do Tauronu
Profesjonaliści w każdym calu. Doradzili i wykonali montaż paneli fotowoltaicznych. Faktycznie panele są wysokiej wydajności. Dziękuje za zaangażowanie w swoją pracę.