Odnawialne Źródeła Energii Zabrze


Szukasz informacji na temat dofinansowania w Twojej okolicy?

Zadzwoń już teraz i uzyskaj niezbędne informacje. Gdy tylko pojawią się możliwości zdobycia potrzebnego dofinansowania, skontaktujemy się z Tobą.

+502 140 104

POMPA CIEPŁA ZABRZE

Urządzenie chłodnicze, które do wytwarzania energii wykorzystuje powietrze, grunt albo wodę, to pompa ciepła. Zaletą tego urządzenia jest jego samodzielna lub wspomagająca praca na rzecz uzyskania energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku lub wody użytkowej. Po integracji z panelami fotowoltaicznymi pompy ciepła są jeszcze bardziej wydajne, ekonomiczne i ekologiczne.

pompy ciepła ekoi

Pompy ciepła dzielą się na kilka rodzajów. Mogą one mieć także różne zastosowanie. Jedne nadają się do ogrzewania wody użytkowej, inne z kolei jednocześnie zapewniają ogrzanie pomieszczeń w budynku. Na rynku dostępne są także pompy, które oprócz wyżej wymienionych, pełnią także funkcje chłodnicze.

Powietrzne pompy ciepła

Ten rodzaj pomp wykorzystuje powietrze do wytworzenia energii cieplnej. Można je bez problemu montować w domach, a ich efektywność jest tak samo skuteczna latem, jak i zimą. Jest to także popularny system wybierany do ogrzewania podłogowego.

Gruntowe pompy ciepła

Ten model pomp wykorzystuje energię zbiornika wodnego lub gruntu. Jego sprawność i efektywność jest jeszcze większa, co przekłada się na szybsze rozprowadzenie ciepła. Do ich montażu konieczna jest odpowiednia wielkość grzałki, jak i spełnienie pewnych kryteriów geologicznych gruntu. Dlatego przed jej instalacją przeprowadza się odpowiednie badania geologiczne i odwierty.

Korzyści płynące z wykorzystania pomp ciepła

-niski koszt eksploatacji
-automatyzacja urządzenia
-wieloletnia żywotność instalacji
-wysoka wydajność
-możliwość otrzymania dofinansowania
-system przyjazny dla środowiska
-kompaktowa jednostka instalowana poza budynkiem
-możliwość zintegrowania z innymi systemami grzewczymi w domu

Podczas dokonywania wyboru pompy ciepła konieczne jest kierowanie się mocą i współczynnikiem COP. Efektywność pompy jest tym większa, im wyższą temperaturę pragnie się uzyskać również wtedy, gdy urządzenie to jest zintegrowane z innym, mniej wydajnym źródłem ciepła.

Jak dobrać pompę ciepła?

Dobrze dobrana pompa ciepła to przede wszystkim wystarczająco mocna pompa by pokryła całe zapotrzebowanie na ciepło, ale też odpowiednio oszczędna. Pompa ciepła to oczywiście bardzo ekologiczne rozwiązanie, ale też ekonomiczne ale tylko w przypadku gdy jest dobrze dobrana. Źle dopasowana pompa może narazić na ogromne rachunki, czyli tak wysokie koszty które w ogóle nie powinny być generowane. Czynniki które trzeba wziąć pod uwagę wybierając wielkość pompy, to między innymi:

- całkowite zapotrzebowanie ciepła
- powierzchnia budynku
- liczba mieszkańców
- rodzaj urządzeń grzewczych jakie użyte są w budynku
- pogoda która panuje na danym terenie

Wybór pompy ciepła - czym się kierować?

Zapotrzebowanie na energię cieplną w każdym domu różni się. Pompa cieplna jest rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym, jednak tylko wtedy, gdy jest odpowiednio dopasowana. Dlatego bardzo ważne jest, by parametry pompy były dopasowane do potrzeb, którymi są:

-wielkość domu
-zapotrzebowanie na ciepło w budynku
-liczba osób zamieszkujących budynek
-rodzaj innych systemów grzewczych w domu
-temperatura panująca poza obiektem

Obliczanie mocy grzewczej pompy ciepła

Proces obliczania mocy grzewczej pompy cieplnej powinien uwzględniać przede wszystkim współczynnik biwalentności, czyli Kb. Jeżeli pompa jest jedynym źródłem ogrzewania, wtedy Kb=1. Jeśli natomiast inne urządzenie jest zintegrowane z pompą, wtedy współczynnik może wynieść nawet 0,7. Wszystko zależy od zapotrzebowania przypadającego na dane urządzenie, również pod względem jego wydajności.
REKUPERACJA ZABRZE

Wentylacja mechaniczna jest fachowo określana rekuperacją. Z powodzeniem stosuje się ją w znacznej większości nowoczesnych domów. Celem takiego działania jest ogrzewanie świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia z pomocą ciepłego zużytego powietrza. Głównymi zaletami jest nie tylko odzysk ciepła, ale również eliminacja zanieczyszczeń.

fotowoltaika ekoi

Funkcja rekuperatora

Rekuperator ma za zadanie odzyskiwanie ciepła w procesie wentylowania pomieszczenia. W ten sposób ciepło ze zużytego powietrza przyczynia się do wzrostu temperatury świeżego powietrza. Taki proces jest bardzo ekonomiczny, gdyż bardzo mocno zmniejsza zużycie energii.

Najczęstsze zastosowania rekuperacji

Rekuperatory są coraz częściej stosowane, ze względu na wiele korzyści, które zmieniają się w zależności od pomieszczenia w budynku.

Pokoje dla dzieci - rekuperator minimalizuje ilość alergenów i zanieczyszczeń i dostarcza do pokoju dziecka świeże i bezpieczne powietrze.

Otwarte kuchnie - przykre zapachy są na bieżąco usuwane z pomieszczenia dzięki nieustannej, aktywnej pracy wentylacji.

Pokoje zamknięte, bez okien - takie pomieszczenia wymagają wymiany powietrza w sposób mechaniczny. Rekuperator spełnia tą funkcję najlepiej.

Jakie są korzyści z rekuperacji w domu?

Dobry sposób na zanieczyszczenia Rekuperator ma bardzo dobry wpływ na zdrowie mieszkańców – oczyszcza powietrze. Używając rekuperatora nie trzeba właściwie w ogóle otwierać okien. Dzięki temu nie wpuszczamy do wewnątrz wiosną – pyłków kwiatowych, a zimą smogu. Jeśli ktoś ma problemy zdrowotne, z pewnością lepsze dla niego będzie czyste powietrze, które to będziemy mieli w budynku dzięki rekuperacji.

Plusy rekuperacji

Rekuperacja cieszy się zainteresowaniem z powodu wielu korzyści ekonomicznych i zdrowotnych. Usuwanie nieprzyjemnych zapachów Urządzenie to sprawdza się także w sytuacji wydobywania się przykrych zapachów np. z kuchni. Eliminuje również zapachy zwierząt oraz duchotę.

Redukcja wydatków Rekuperator jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Z jego pomocą można liczyć na zmniejszenie wydatków na ogrzewanie nawet o 30%. Oczywiście dokładny wynik jet zależny od wielu czynników.
FOTOWOLTAIKA ZABRZE

Wykorzystanie energii słonecznej jest możliwe dzięki panelom fotowoltaicznym. Składają się one z ogniw PV z zawartością krzemu, który jest materiałem półprzewodnikowym. Dzięki temu wytwarzają one prąd stały, który z pomocą inwertera jest zamieniany na prąd zmienny. Ten z kolei nadaje się do wykorzystania w instalacjach elektrycznych. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych wymaga skorzystania z:

-odpowiedniego okablowania
-konstrukcji montażowej
-falownika (inwertera)
-systemu zabezpieczającego
-modułów fotowoltaicznych

rekuperacja ekoi width=

Wydajność instalacji fotowoltaicznej

Kilka czynników ma rzeczywisty wpływ na wydajność paneli fotowoltaicznych. Są to:

-Moc nominalna i wydajność panelu. Na rynku dostępne są panele o mocy nominalnej w zakresie 270 - 400 W.
-Temperatura otoczenia. Najlepsze warunki dla zwiększenia efektywności panele to niska temperatura oraz bardzo dobre nasłonecznienie.
-Ustawienie paneli. Największe korzyści uzyskuje się z ustawienia paneli w kierunku południowym.

Dobieranie instalacji fotowoltaicznej

Istnieje kilka kwestii, dzięki którym wybór instalacji może przebiegać sprawnie i bezproblemowo. Są to:

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych - nachylenie panelu powinno wynosić 20 - 45 stopni. Należy unikać miejsc zacienionych.
Wielkość przestrzeni przeznaczonej pod montaż - pomiary są niezbędne na rzecz projektu wybranej instalacji.
Koszty ponoszone z tytułu wykorzystania energii elektrycznej - dzięki obliczeniom łatwiej jest sprawdzić, jaka dużą wydajnością powinien charakteryzować się system grzewczy.

Inwerter fotowoltaiczny

Inwerter ma za zadanie przetwarzać i przekształcać energię powstającą w modułach fotowoltaicznych na energię elektryczną używaną w naszym domu. Wyróżnia się dwa typy inwerterów:

Inwerter solarny trójfazowy - stosuje się go przy fotowoltaice o mocy wyższej niż kilka kW.

Inwerter solarny jednofazowy - idealnie nadaje się do miejsc, w których wykorzystanie mocy nie wynosi więcej, niż 2-3 kW.

Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych

Bezpieczeństwo to kwestia priorytetowa w trakcie wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Z tego względu istotne jest, aby nie dokonywać montażu na papie lub dachach z eternitu. Konieczne jest również zastosowanie zabezpieczenia prądowego i przepięciowego, które eliminuje zagrożenia wynikające z wyładowań atmosferycznych. Montaż powinien przeprowadzać zespół zawodowych monterów z wykorzystaniem wyłącznie certyfikowanego okablowania.

Dotacje do fotowoltaiki

W Polsce dostępny jest Program 'Mój Prąd' dedykowany osobom fizycznym, które generują energię elektryczną na swoje własne potrzeby. Program obejmuje montaż instalacji o mocy od 2 do 10 kW, wysokość dofinansowania to maksymalnie 5000 zł. Aktualna tura naboru wniosków trwa do 18 grudnia 2020 roku.

Instalację fotowoltaiczną można też odliczyć od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej. Odliczenie jest możliwe w najbliższym zeznaniu PIT za rok w którym ponieśliśmy koszty związane z instalacją.

Dodatkowo w wielu gminach działają też lokalne programy dofinansowań z których warto skorzystać. W niektórych przypadkach jest to nawet 100% kosztów montażu, takich informacji trzeba szukać na stronach gmin oraz powiatów.

Formy dofinansowania do inwestycji

Program „Mój Prąd” to oferta dofinansowania instalacji PV wykonywanej na użytek własny przez osoby fizyczne. Obecny nabór do programu trwa do 18. grudnia 2020 roku.

Korzystną opcją jest także odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku w rozliczeniu PIT. Natomiast dzięki lokalnym, gminnym programom dofinansowań można uzyskać nawet 100% zwrotu kosztów poniesionych na montaż instalacji.

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem coraz bardziej popularnym. Przyczyn tego stanu jest kilka:

Osoba fizyczna może oddawać część wytworzonej energii do sieci energetycznej, a następnie odbierać ją w okresie zimowym. Nie potrzebuje w tym przypadku magazynu energii.
Rozwój technologii przekłada się na spadek cen tychże systemów.
Taka inwestycja jest korzystna z punktu widzenia osób fizycznych, ale także rolników, czy zakładów produkcyjnych.
Szerokie zastosowanie takich instalacji zwiększa zainteresowanie fotowoltaiką na użytek prywatny. Dzięki wyprodukowanej energii możemy zasilić pompę ciepła, czy naładować samochód elektryczny.

Koszt instalacji systemu fotowoltaicznego

Inwestycja w fotowoltaikę jest dosyć kosztowna i konieczne jest liczenie się z wydatkiem rzędu od 15 do 40 tysięcy złotych w zależności od wielkości instalacji. Jednak dzięki dofinansowaniu w postaci Programu „Mój Prąd”, jak i możliwości odpisania od podatku w rozliczeniu PIT, koszty takiego systemu znacznie się zmniejszają. To ogromna zachęta do zastanowienia się nad taką inwestycją. Dodatkowo warto sprawdzić czy nasze miasto nie prowadzi lokalnego programu dofinansowań do Odnawialnych Źródeł Energii.

Korzyści dla biznesu

Popularność fotowoltaiki zwiększa się również w środowisku biznesowym. Firmy mogą także działać jako prosumenci, a dzięki wykorzystaniu energii wytwarzanej na terenie siedziby, oszczędzają bardzo wiele na rachunkach za energię elektryczną.

Optymalizator mocy w fotowoltaice

Optymalizatory służą do zmaksymalizowania pozyskiwania energii w modułach PV. Posiadają one także funkcję bezpiecznego napięcia, dzięki czemu napięcie wyjściowe jest redukowane na wypadek awarii.

Utrata mocy występuje najczęściej z powodu:

-Różnicy pomiędzy gwarantowanym zakresem mocy wyjściowej modułów przez producenta.
-Przeszkodami i zanieczyszczeniami w postaci śniegu, kurzu, liści.
-Nierównomierności w starzeniu się modułów na przestrzeni lat.